Informacje dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja

Informacja

2 maja br. (czwartek) jest normalnym dniem pracy szkoły a wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem tygodniowym na ten dzień.

24 kwietnia 2019

Informacja

Szanowni  Państwo!

Informuję, iż 09.04.2019 roku (wtorek) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole odbędą  się  zgodnie z planem z ewentualnymi małymi zmianami organizacyjnymi. 
 
W klasach zerowych 09.04.2019 roku zajęcia odbędą się zgodnie  z planem.

Natomiast 10,11,12 –kwietnia 2019 roku odbędą się egzaminy gimnazjalne,
a 15,16,17 – kwietnia 2019 roku   egzaminy ósmoklasisty.
Dowóz uczniów będzie zachowany ze względu na egzaminy.
Pozostali uczniowie w te dni mają wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 
W szkole będzie funkcjonowała świetlica od 6.45-16.00.
Rodzice proszeni są o wpisanie na listę dziecka korzystającego w tym czasie ze świetlicy szkolnej oraz o określenie dnia i  godzin pobytu w szkole.

Przerwa świąteczna od 18.04.2019 r.-23.04.2019 r. W tych dniach również będzie funkcjonowała świetlica od 6.45-16.00  na takich samych zasadach jak wyżej.„Zerówki” realizują zajęcia zgodnie z planem. 
29.04-30.04.2019 r. dni wolne od zajęć dydakt.-wych. zgodnie z rozp. MEN w sprawie organizacji roku szkolnego- dyżur na świetlicy tak jak wyżej. Rodzice proszeni są o zapisanie  swoich pociech do wychowawcy świetlicy na listę określając dzień i godziny pobytu dziecka.
 
Joanna Bińczak
Dyrektor Szkoły
8 kwietnia 2019

Lista

Lista przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej umieszczone są w gablocie informacyjnej w głównym holu szkoły oraz w przedsionku hali sportowej.

5 kwietnia 2019

Strajk

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
 
              W związku z planowanym protestem pracowników oświaty  informuję, iż w Szkole Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie od 8 kwietnia 2019 rozpocznie się akcja strajkowa. 
W związku z brakiem możliwości zapewnienia właściwej opieki dzieciom  od 8 kwietnia 2019 r.  do odwołania, prosimy, aby w miarę możliwości nie posyłać dziecka do szkoły i zapewnić mu opiekę we własnym zakresie.
Wobec braku możliwości pozostawienia dziecka w domu nasza szkoła zorganizuje zajęcia w grupach łączonych.
W dniach protestu nie będą wydawane posiłki w stołówce szkolnej.
Bardzo proszę  o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym, gdzie podany będzie komunikat o odwołaniu protestu przez organizatorów lub samych pracowników, co może nastąpić
w każdej chwili.

                                                                                                                Z poważaniem,
                                                                                       Dyrektor Szkoły Joanna Bińczak
4 kwietnia 2019