Jesteś tutaj: Start / Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Doradztwo zawodowe | Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego ...

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem:

 • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
 • oddziału dwujęzycznego,
 • oddziału międzynarodowego,
 • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
 • oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,

oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą do dnia poprzedzającego przeprowadzenie w I terminie, odpowiednio sprawdzianu kompetencji kierunkowych, predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 3-5 harmonogramu. Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu
Do 4 sierpnia 2020 r.
 należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna)

 

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone
 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

 

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r.
 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

 

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r

 

Więcej szczegółów w linku  ---  Terminy rekrutacji do szkół

 

Komunikat dyrektora CKE z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów

 

INFORMATOR - rok szkolny 2020/2021

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Drodzy uczniowie przeczytajcie i zaplanujcie swoje działania w czasie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Siedem rzeczy, które musisz wiedzieć, by nie zgubić się w gąszczu dat

 1. Dwa etapy (nie w 2020 roku)
  Rekrutacja co roku odbywa się w dwóch etapach zasadniczym i uzupełniającym, czyli jeśli komuś nie udało się dostać do żadnej z wybranych szkół w terminie zasadniczym, ma jeszcze szansę w rekrutacji uzupełniającej. Jednak w 2020 roku nie będzie etapu rekrutacji uzupełniającej - przyczyną jest stan epidemii i znacznie skrócony czas naboru do szkół ponadpodstawowych.
 1. Różne terminy
  Zwykle harmonogram rekrutacji ustalany jest przez kuratorów oświaty, a to oznacza, że w każdym z województw obowiązuje nieco inny terminarz. W 2020 roku harmonogram został opublikowany w ostatnich dniach stycznia, jednak z powodu epidemii COVID-19 wiosną stał się on nieaktualny. Tegoroczny harmonogram wyjątkowo opracowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, ustalając jednolite daty naboru dla całego kraju. Aktualny harmonogram przewiduje początek składania wniosków 15 czerwca. Ostateczna informacja o tym, do której szkoły kandydat został przyjęty, zostanie opublikowana 19 sierpnia.
 2. Dodatkowy egzamin
  Uczniowie, którzy chcą dostać się do szkół/klas sportowych, dwujęzycznych lub innych, w których wymagane są specjalne predyspozycje, dodatkowo zdają sprawdziany predyspozycyjne. W 2020 roku sprawdziany te odbędą się pomiędzy 23 czerwca a 7 lipca. Dokładne terminy tych sprawdzianów  ustalają dyrektorzy szkół.
 3. Wizyta w szkole
  Wniosek o przyjęcie do szkoły można wygenerować w elektronicznym systemie rekrutacji lub wypełnić w formie papierowej - zależnie od tego, jaki system obowiązuje w danej jednostce samorządowej. Dotychczas wniosek trzeba było złożyć w formie papierowej do szkoły pierwszego wyboru – to pierwszy termin w harmonogramach rekrutacji. Drugi ważny moment, w którym trzeba było osobiście stawić się w wybranej szkole to moment, w którym należy dostarczyć poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. Trzeci to ten, w którym trzeba potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów tych dokumentów.
  Zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2020 roku składanie dokumentów jest możliwe drogą elektroniczną. 
 4. Ważna kolejność
  W zależności od decyzji jednostki samorządu terytorialnego uczniowie mogą zdecydować się na różną liczbę szkół. Wpisują je do wniosku w kolejności od tej klasy i szkoły, którą są najbardziej zainteresowani po tę, która interesuje ich najmniej. Kolejność ma duże znaczenie. Kandydat dostanie się do tej klasy, do której ma wystarczającą liczbę punktów, ale klasy będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością podaną we wniosku. Jeśli kandydat ma 140 punktów, a we wniosku wymieni po kolei klasy do których trzeba mieć 90, 120, 130 punktów, zostanie przez system przydzielony do pierwszej wymienionej (czyli tej stojącej otworem już dla uczniów z 90 punktami).  
 5. Kluczowy moment
  Po złożeniu wszystkich dokumentów szkoły ogłaszają listę zakwalifikowanych do przyjęcia. Nie oznacza to listy przyjętych – wtedy należy koniecznie potwierdzić wolę uczęszczania do danej szkoły. Dopiero to potwierdzenie pozwala na stworzenie ostatecznej listy przyjętych w danej szkole.
 6. Krótki czas
  Na potwierdzenie woli uczęszczania do danej szkoły, podobnie jak na inne działania uwzględnione w harmonogramie, jest wyznaczony czas. Są to terminy nieprzekraczalne, nie można się spóźnić choćby o minutę. Niedotrzymanie terminu oznacza, że uczeń traci szansę na dostanie się do wybranej szkoły.

 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Kim jestem?

Czym się interesuję?

Jaki zawód chcę wykonywać?

Jaką szkołę wybrać, aby to osiągnąć?

To podstawowe pytania, które należałoby sobie zadać, kiedy kończy się pewien etap edukacji i rozwoju własnego.

Często nie wybieramy zawodu świadomie, tylko poddajemy się presji otoczenia (nauczycieli, rodziców, znajomych), modzie na pewne profesje. W pracy spędzamy jedną trzecią naszego dorosłego życia. Ma ona znaczący wpływ na zaspokojenie wielu potrzeb, poza potrzebami ekonomicznymi, w tym także potrzebę samorealizacji. Warto więc, aby to, czym się zajmujemy, było zgodne z tym, kim jesteśmy, aby nasze wybory nie były podyktowane przypadkiem.

Jakie czynniki decydują o tym, czy będziemy czerpać satysfakcję z wybranego zawodu, wykonywanej pracy? Jest to kwestia bardzo złożona, warto jednak przynajmniej wymienić najistotniejsze. Są to nasze predyspozycje (osobowość, temperament, talenty) oraz preferencje (zainteresowania, pasje, wartości). Dopasowanie własnych predyspozycji i preferencji do charakteru pracy zwiększa naszą motywację, daje poczucie przyjemności z wykonywanych zadań, dzięki temu dużo szybciej stajemy się specjalistami w tym, co robimy, a to z kolei powoduje, że czujemy się kompetentni i stajemy się ekspertami w swojej profesji. Niedopasowanie, poczucie, że ciągle naginamy się do wymogów - jest źródłem frustracji, chronicznego stresu, zaniżonej samooceny. Bardzo często nie rozumiemy, że to, że mi coś nie wychodzi, nie wynika z tego, że "nie nadaję się do żadnej pracy", ale że nie nadaję się do tej pracy. Warto dodać, że jest to tylko kwestia odkrycia do czego jesteśmy stworzeni, gdyż nie ma osoby, dla której nie można by było znaleźć satysfakcjonującej pracy.

 

TEST PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH 1

TEST PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH 2

  

6 typów osobowości zawodowych wg Hollanda

John L. Holland wyróżnił 6 typów osobowości zawodowych, biorąc pod uwagę cechy charakteru, ulubione czynności, umiejętności i zainteresowania, a także środowisko pracy. Wypisaliśmy kilka słów o każdym z nich, by ułatwić Ci określenie swojego typu zawodowego.

 1. TYP REALISTYCZNY

  Lubisz działać i rozwiązywać różne problemy? Dobrze się czujesz pracując fizycznie? Oceniasz siebie jako człowieka praktycznego, konserwatywnego, posiadającego zdolności manualne? Wychodzi na to, że twój typ osobowości to typ realistyczny. Wartości preferowane przez Ciebie to zdrowy rozsądek, mocny charakter, uczciwość i odważny styl życia. Starasz się unikać pracy, w której przeważają kontakty z ludźmi.

  Jeśli posiadasz ten typ osobowości, to odpowiednimi zawodami dla Ciebie są m.in.: elektryk, kierowca, pilot, tokarz, mechanik, optyk, tapicer i inne zawody rzemieślnicze, praca związana z przetwórstwem surowców, leśnik, rolnik, ogrodnik. Umiejętnościami, które są niezbędne do wykonywania tego typu zawodów są zdolności manualne i mechaniczne, talenty praktyczne, przestrzeganie reguł, siła fizyczna oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.

 2. TYP BADAWCZY

  A może lubisz analizować różnorakie zjawiska, myśli i uczucia? Dążysz do zrozumienia świata? Nie lubisz zajmować się realistycznymi problemami lecz interesują Cię abstrakcyjne zagadnienia? Lubisz rozwiązywać problemy bardziej skomplikowane i rozglądasz się za ambitną, wymagającą pracą? Uwielbiasz oceniać i tworzyć teorie, które potem możesz udowadniać.

  Określasz się jako człowieka inteligentnego, dokładnego? Posiadasz szeroką wiedzę o otaczającym Cię świecie? Wynika z tego, że masz badawczy typ osobowości. Jesteś indywidualistą i nie lubisz kierować innymi ludźmi. Zawody, które pasują do Ciebie to m.in.: astronom, archeolog, chemik, biolog, antropolog, geolog, fizyk, historyk, matematyk, geograf, programista, politolog, statystyk, socjolog, a więc są to zawody z reguły naukowe, wymagające intensywnego myślenia oraz łatwości w wypowiadaniu się i pisaniu prac.

 3. TYP ARTYSTYCZNY

  Osoby o tym artystycznym typie osobowości to niezależni intelektualiści, posiadający bujną wyobraźnię, niezwykle twórczy i otwarci na otoczenie. Tacy ludzie unikają rutyny i ustalonych reguł, wolą nietypowe sytuacje i kreatywne zachowania. Są postrzegani przez innych jako ludzie wrażliwi i niezwykli.

  Zawody dające poczucie spełnienia zawodowego to m.i.n: aktor, architekt, dekorator wnętrz, malarz, pisarz, fotograf, kompozytor, muzyk, rzeźbiarz, projektant mody, tancerz czy wizażysta.

 4. TYP SPOŁECZNY

  Kolejnym typem osobowości jest typ społeczny. Zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby empatyczne, wyrozumiałe i cierpliwe, lubiące pomagać innym. Są uważane za osoby uprzejme i życzliwe. Typowe zawody pasujące do tego rodzaju osobowości to: lekarz, pielęgniarka, policjant, ratownik, ksiądz, trener, fizykoterapeuta, logopeda, kelner, stewardesa czy pracownik socjalny.

 5. TYP PRZEDSIĘBIORCZY

  Lubisz mieć władzę i pieniądze? Uwielbiasz przewodzić i przekonywać innych? Z pewnością jesteś osobą odważną, lubiącą podejmować ryzyko. Twój typ osobowości to typ przedsiębiorczy. Dbasz o zysk i jesteś człowiekiem sukcesu. Zawody idealne dla Ciebie to: prawnik, adwokat, dyplomata, doradca, menedżer, agent ubezpieczeniowy, księgarz, pośrednik handlowy czy makler. By móc pracować w tych zawodach, powinieneś posiadać umiejętności organizacyjne, kierownicze oraz krasomówcze.

 6. TYP KONWENCJONALNY

  Istnieje również konwencjonalny typ osobowości. Osoby cechujące się tym typem charakteru lubią porządek i bezpieczeństwo. Interesują się pracą związaną z porządkowaniem danych, rozwiązywaniem problemów według ściśle określonych reguł i instrukcji. Są to ludzie dokładni, sumienni, systematyczni, rozważni, skuteczni i praktyczni, a typowymi zawodami są dla nich m.in.: agent ubezpieczeniowy, inkasent, rzeczoznawca, archiwista, kasjer, edytor, radca prawny, notariusz, statystyk, urzędnik biurowy, księgowy, recepcjonista, technik BHP.

Dzięki wyżej wymienionym typom osobowości, możesz sprawdzić jaki zawód odpowiada Twoim cechom charakteru. Pamiętaj jednak, że rzadko zdarza się, by kogoś cechował tylko jeden rodzaj osobowości. Często jest tak, że u jednej osoby dominują cechy dwóch typów osobowości.

 

Jeśli już mniej więcej wiesz jaki typ osobowości jest ci najbliższy to musisz sobie uświadomić, że nawet ta satysfakcjonująca praca wiąże się na początku z solidnym wykształceniem i przygotowaniem zawodowym.

 

Jakie macie możliwości dalszego rozwoju po ukończeniu szkoły podstawowej?

 

A póki co przed Wami egzamin ósmoklasisty,

który otwiera drogę do najlepszych szkół ponadpodstawowych

Zachęcamy zwłaszcza ósmoklasistów i ich rodziców do odwiedzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

oraz innych stron związanych z egzaminami

WARTO WIEDZIEĆ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PUNKT KONSULTACYJNY W ZAKRESIE DORADZTWA EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ożarowie
 Osiedle Wzgórze 56, 27-530 Ożarów
czynny we wtorki
w godzinach 1030- 1230

mgr Joanna Kula – doradca zawodowy

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub zgłoszenie telefoniczne
pod nr tel. 15 8611 002, email: joanna.kula71@gmail.com

Oferta:

 • diagnoza indywidualna uczniów
 • informacje o rynku pracy
 • konsultacje dla rodziców
 • informacje o szkołach


 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ożarowie
w ZS im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie, Osiedle Wzgórze 56, 27-530 Ożarów

 

Serdecznie zapraszam!