Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkoła Podstawowa w Pecnej - KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

         1 września 2020 r.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

2. Zimowa przerwa świąteczna

          23 - 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

 3. Ferie zimowe: woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

15 - 28 lutego 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

4. Wiosenna przerwa świąteczna

        1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).


5. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).


6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2  Opatowie


Podstawa prawna
Na podstawie art. § 5 . Ust. 1 i 2 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (1) 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. (z póź.zm.)w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz.U. Rok 2017. Pozycja 1603 oraz z 2019 r. poz.318 i 1093) Informuję, że ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych
dla szkoły podstawowej

4, 5 stycznia 2021r.
25,26,27 maja 2021r. (egzamin ósmoklasisty)
28 maja 2021r.
4 czerwca 2021r.