Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznych 

 2 września 2019 r.

(podstawa prawna:  § 2 ust. 1a rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późniejszymi zmianami)

2. Zimowa przerwa świąteczna :

23 – 31 grudnia 2019 r.

  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46 poz. 432, z późniejszymi zmianami)

 3. Ferie zimowe: woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

27 stycznia - 9 lutego 2020 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt. 2  rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późniejszymi zmianami)

6. Wiosenna przerwa świąteczna:

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt. 3  rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późniejszymi zmianami)

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

26 czerwca 2020 r.

(podstawa prawna:  § 2 ust. 1  rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późniejszymi zmianami)

8. Ferie letnie:

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt. 4  rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późniejszymi zmianami)

9. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2  Opatowie


Podstawa prawna
Na podstawie art. § 5 . Ust. 1 i 2 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (1) 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. (z póź.zm.)w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz.U. Rok 2017. Pozycja 1603 oraz z 2019 r. poz.318 i 1093) Informuję, że ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych
dla szkoły podstawowej
21 kwietnia 2020 r. (wtorek) dowóz zachowany ze względu na egzamin ósmoklasisty 22 kwietnia 2020 r. (środa) dowóz zachowany ze względu na egzamin ósmoklasisty 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) dowóz zachowany ze względu na egzamin ósmoklasisty 02 stycznia 2020 r. (czwartek) bez dowozu 03 stycznia 2020 r. (piątek) bez dowozu 24 kwietnia 2020 r. (piątek) bez dowozu 12 czerwca 2020 r. (piątek) bez dowozu