Egzamin gimnazjalny w 2019r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w 2019r.:

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

 

 

 

Termin główny

 

1. część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

 

 

Termin dodatkowy

 

1. część humanistyczna

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza

4 czerwca 2019 r. (wtorek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny

5 czerwca 2019 r. (środa)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Rozmiar: 286 bajtów Udział w egzaminie jest obowiązkowy! Rozmiar: 286 bajtów

Jeśli uczeń nie przystąpi do niego z ważnych, zdrowotnych lub losowych powodów, będzie miał jeszcze jedną szansę w czerwcu.
Dodatkowe terminy wyznaczono na:
3 czerwca 2019. - część humanistyczna
 4 czerwca 2019r. - część matematyczno - przyrodnicza
5 czerwca 2019r. - język obcy nowożytny 

 

Rozmiar: 1151 bajtów CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O EGZAMINIE Rozmiar: 1062 bajtów

 

Każdy musi przystąpić do egzaminu.
Jeśli tego nie zrobi, nie otrzyma świadectwa ukończenia gimnazjum.

 

Nie można egzaminu nie zdać.
Jeśli nawet ktoś dostanie zero punktów, to może skończyć szkołę - otrzyma wtedy cenzurkę z tradycyjnymi stopniami i zaświadczenie z punktacją z egzaminu.

 

Prace oceniają przeszkoleni nauczyciele egzaminatorzy pracujący w innych szkołach. Pracy żadnego dziecka nie będzie oceniał nauczyciel z jego szkoły. Prace są zakodowane i egzaminator nie wie, czyją pracę sprawdza.
Szkoła, gmina i województwo są oznaczone kodem kreskowym, przyklejanym przez komisję na arkuszu egzaminacyjnym, a każdy uczeń ma swój kod.

 

Egzaminu nie można poprawiać.
W dodatkowym terminie mogą pisać uczniowie, którzy nie przystąpili do egzaminu w normalnym terminie
"z przyczyn losowych bądź zdrowotnych". Jeśli ktoś napisze słabo, nie dostaje drugiej szansy.

 

Na salę można wziąć ze sobą:
tylko przybory do pisania z czarnym tuszem, na matematykę dodatkowo linijkę oraz legitymację szkolną;
każdy może mieć małą butelkę wody.
Tablice matematyczne, słowniki, kalkulatory czy maskotki są wykluczone.