Jesteś tutaj: Start / Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PEDAGOG SZKOLNY
mgr MONIKA ŁASAK
TERAPIA PEDAGOGICZNA - ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 

PEDAGOG

 PONIEDZIAŁEK 

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

MONIKA ŁASAK 

12:30-14:30

Konsultacje Porady
(dla rodziców, nauczycieli)
11:30-13:00

12:00-13:30 
14:30-15:15

Konsultacje Porady
(dla rodziców, nauczycieli)
11:30-12:30  

10:45-11:30 
12:45-13:30    

 

kontakt: tel.15/8682702  wew.23

 

e-mail:    monika-lasak@wp.pl

 

e-mail:    quesasal5@gmail.com

 

 

PRAKTYCZNE PORADY DLA RODZICÓW

 

Karać czy nagradzać dziecko?

 

Karać czy nagradzać? To pytanie stawiają sobie wszyscy rodzice i nauczyciele. Odpowiedź zależy m.in. od przyjętego systemu wartości, własnych doświadczeń jako dziecka i jako dorosłego w relacji z dzieckiem, a także od wiedzy na temat rozwoju człowieka.

Nagrody

Nagroda, by spełniała swoje zadanie bodźca wzmacniającego pożądane zachowania dziecka, musi spełniać kilka funkcji:

• Dostarczać dziecku przyjemności, radości, poczucia satysfakcji.
• Wzmacniać jego poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości.
• Realizować potrzebę bycia ważnym, uznawanym, szanowanym.
• Wzmacniać więzi emocjonalne z osobami nagradzającymi dziecko.
• Zachęcać do nowych wyznań.

 

Nagradzanie spełnia swoje funkcje, gdy:

 

• Wynagradza działania dziecka wymagające dodatkowego wysiłku.
• Zaspokaja potrzeby i pragnienia dziecka. Trzeba dobrze poznać dziecko, by wiedzieć, czego pragnie!
• Następuje bezpośrednio po konkretnym zachowaniu dziecka, aby kojarzyło nagrodę z danym zachowaniem.
• Jest urozmaicone i sporadyczne. Dziecko nie oczekuje wówczas stale nagrody za każde zachowanie zgodne z wolą dorosłego, a nagroda nie traci wartości w jego oczach.
Rodzaje nagród

 

Nagrodą może być wszystko, co sprawia dziecku przyjemność, np. wyjście do kina, kupno nowej książki, przyznawanie przywilejów. Jednak tym, co najbardziej nagradza, jest doznanie miłości ze strony rodziców. Pochwała, uśmiech, przytulenie i ciepłe słowa to najsilniej motywujące nagrody, jednocześnie rozwijające poczucie własnej wartości i wiarę w siebie.

Pamiętaj!

• Nagrody powinny się odwoływać do wartości niematerialnych (uznanie, szacunek). Dzięki temu dziecko stopniowo zacznie się zachowywać w pożądany sposób nie z chęci zadowolenia rodziców/opiekunów, ale ze względu na kształtujący się własny system wartości.
• Nie dawaj dziecku pieniędzy w nagrodę! Dając pieniądze pokażesz mu, co naprawdę liczy się w życiu i nauczysz je interesowności. Gdy przestaniesz stosować tego typu nagrodę, dziecko z pewnością będzie niezadowolone. Nie będzie też rozumiało nowej sytuacji i Twojego postępowania.
• Chwaląc dziecko, wyrażaj uznanie i zadowolenie adekwatne do jego zachowania. Nie reaguj nadmiernie (Och, to nieprawdopodobne, jak cudownie posprzątałeś!!!) – dziecko może się poczuć zakłopotane, zawstydzone i zmieszane, wiedząc, że rodzic – z nieznanych mu przyczyn przesadza.

 Kary

Wiele badań dotyczących motywującego wpływu kar i nagród na zachowanie ludzi wskazuje, że karanie (szczególnie, gdy są to kary o charakterze upokarzającym werbalnie lub fizycznie) nie jest skuteczne. Przeciwnie – wywołuje ogromny żal, gniew i pragnienie zemsty. Wprawdzie chwilowy efekt zostaje osiągnięty – dziecko powstrzyma się przed niepożądanymi działaniami, jednak jego zachowanie motywowane jest głównie lękiem i chęcią uniknięcia bólu. Z biegiem czasu dziecko może przyzwyczaić się do tego typu upokarzających kar i rozwinąć w sobie poczucie dumy z nieokazywania przeżywanych uczuć, zaprzeczanie im lub – co gorsza- zidentyfikuje się z „oprawcą”, stając się prześladowcą słabszych od siebie osób.
Celem kary jest pomoc w eliminowaniu niepożądanych zachowań oraz zmniejszanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia w przyszłości. Odpowiednio dobrane, starannie przemyślane kary mogą sprzyjać rozwijaniu u dziecka poczucia odpowiedzialności i umiejętności przewidywania konsekwencji swoich działań na podstawie rozpoznawania, co jest dobre, a co złe.

 

Rodzaje kar

 

• Kary naturalne - gdy np. dziecko celowo zniszczyło zabawkę, to przez pewien okres, stosunkowo krótki, nie dostaje nowej. Raczej dla młodszych dzieci.
• Zadośćuczynienie – zrekompensowanie strat, np. w postaci 
naprawy zniszczonej rzeczy, przeprosin.
• Izolacja – wyłączenie dziecka na pewien okres z danej sytuacji. Gdy dziecko jest np. agresywne w stosunku do innej osoby, prosimy, by się na pewien czas oddaliło (wyszło do swojego pokoju). Gdy będzie spokojniejsze – może wrócić. Uwaga! Karę tę należy stosować wyjątkowo, raczej w stosunku do starszych dzieci.
• Słowna dezaprobata – upomnienie, nagana, wyrażana także 
językiem ciała: tonem i mimiką najlepiej „komunikatem Ja”, np.: 
Czuję złość, kiedy tak krzyczysz na swoją siostrę. Nie podoba mi się takie zachowanie. Myślę, że ona może się bardzo bać. Chciałabym, żebyś upomniał ją, żeby nie ruszała twoich rzeczy, kiedy jeszcze jesteś spokojny. Czy możemy się tak umówić?
• Ograniczanie uprawnień lub odebranie przyznanych 
przywilejów.
Zanim ukarzesz swoje dziecko – pomyśl!

• Jakie mogą być motywy dziecka?
• Jakie są Twoje motywy?
• Co dziecko chciałoby powiedzieć swoim zachowaniem?
• Jak Twoja reakcja zostanie odebrana przez dziecko?
• Co zrozumie i czego nauczy się dziecko o sobie, Tobie i świecie, gdy zastosujesz określoną karę?
• Czego chciałbyś nauczyć dziecko, stosując karę, i jak mógłbyś je tego nauczyć, odwołując się do innych środków?
Pamiętaj!

• Zawsze szczegółowo przemyśl decyzję o ukaraniu dziecka i rób to tylko wówczas, gdy zawiodą inne środki wpływania na jego niepożądane zachowanie.
• Kara powinna być sprawiedliwa i stopniowalna. Nie karz surowo za niewielkie przewinienie.
• Kara powinna być wymierzona we właściwym czasie. Nie odwlekaj jej.
• Dostosuj karę do wrażliwości dziecka.
• W trakcie odbywania przez dziecko kary nie unikaj go. Bądź z nim w kontakcie.
• Zanim ukarzesz dziecko, sprawdź czy jest świadome popełnionego przewinienia.
• Oceniaj nie dziecko, lecz jego zachowanie.
• Zawsze znajdź czas, by – zanim wymierzysz karę – wysłuchać wyjaśnień dziecka. Bądź elastyczny – zmień rodzaj kary, jeśli dziecko okazuje skruchę.
• Bądź konsekwentny.
• Nie poniżaj i w żaden sposób nie naruszaj godności osobistej dziecka.
• Nie stosuj kar cielesnych. Nie bij!

Na podstawie „Trudne sytuacje w szkole podstawowej”, wyd. RAABE

 

 Pedagog szkolny, czy go lubicie czy nie, jest jedną z najbardziej odpowiednich osób w szkole, do której możecie się zgłaszać ze swoimi problemami. Ma obowiązek zachować w tajemnicy, to co mu powiecie, o ile planowane działania nie będzą zagrażać waszemu życiu bądź zdrowiu. On wie najlepiej, gdzie szukać pomocy, gdzie skierować w razie problemów emocjonalnych, psychicznych, rodzinnych czy nawet towarzyskich, których sami nie potraficie rozwiązać. Nie bójcie się wejść do pokoju pedagoga szkolnego i powiedzieć "mam problem”. Z pewnością was wysłucha. Pedagog szkolny jest dla wszystkich uczniów, jest po to żeby pomóc.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

WAŻNE TELEFONY:

116 111 BEZPŁATNY OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

800 12 00 12 NIEBIESKA LINIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

800 12 12 12 TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

15 868 26 36 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W OPATOWIE

15 868 44 09POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPATOWIE

800 060 800 INFOLINIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

800 100 100 TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY

801 199 990 OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA

Jeżeli potrzebujesz pomocy:

 • nie potrafisz poradzić sobie z jakąś sytuacją
 • nie wiesz kogo poprosić o pomoc
 • wstydzisz się o tym rozmawiać z najbliższymi

w tym miejscu znajdziesz numery telefonów, adresy stron internetowych, gdzie uzyskasz pomoc.

 

PRZEMOC, BICIE, WYKORZYSTYWANIE, PROBLEMY W DOMU, PROBLEMY W SZKOLE, DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 12 12 12

Połączenie na Ten numer jest bezpłatnie z każdego telefonu stacjonarnego oraz za pośrednictwem strony internetowej www.brpd.gov.pl

Od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00 dyżurują specjaliści, czekający na  telefon od dzieci które potrzebują pomocy.

 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY FUNDACJI DZIECI NICZYJE

116 111

Połączenie na Ten numer jest bezpłatnie z każdego telefonu stacjonarnego i komórkowego, możesz porozmawiać o swojej trudnej sytuacji życiowej i uzyskać pomoc anonimowo tzn. że nie musisz podawać swoich danych takie jak : imię, nazwisko, adres zamieszkania.

 

NIELEGALNE TREŚCI W INTERNECIE, NIEPOKOJĄCE ZDJĘCIA, KTÓRE ZNALAZŁEŚ W INTERNECIE

800 100 100

 • www.dyzurnet.pl

Jeżeli jesteś użytkownikiem Internetu i natknąłeś się na treści lub zdjęcia w nim zamieszczone, które Cię niepokoją : są nieprzyzwoite, obraźliwe, zawierają zdjęcia pornograficzne z udziałem dzieci lub propagują rasizm, ksenofobię zgłoś ten fakt poprzez formularz zamieszczony na stronie :

 

Specjaliści z www.dyzurnet.pl odbiorą twoje zgłoszenie, zweryfikują je pod względem naruszenia prawa i podejmą stosowne środki. Reagując w ten sposób chronisz inne dzieci korzystające z Internetu i podnosisz bezpieczeństwo korzystania z Internetu.

TELEFON helpline.org.pl i strona www.helpline.org.pl

Dzwoniąc pod numer 800 100 100 lub wchodząc na stronę internetową www.helpline.org.pluzyskasz pomocne informacje jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz z telefonu komórkowego, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które spotykają Cię w związku z korzystaniem z Internetu oraz telefonu komórkowego, co zrobić gdy dostajesz obraźliwe maile lub sms-y.

 

PAMIETAJ, ŻE NIE JESTEŚ SAM!

JEST DUŻO LUDZI, KTÓRZY SĄ GOTOWI CI POMÓC. W PERWSZEJ KOLEJNOSCI ZAWSZE ZWRACAJ SIĘ O POMOC DO RODZICÓW, WYCHOWACY W SZKOLE, BABCI, DZIADKA, OSOBY, DO KTÓREJ MASZ ZAUFANIE.

PAMIETAJ, ŻE MILCZENIE NIE ZAWSZE JEST ZŁOTEM. MÓW O SWOIM PROBLEMIE, NIE WSTYDŹ SIĘ , UKRYWANIE I DUSZENIE PROBLEMÓW W SOBIE NIE POMAGA W ICH ROZWIĄZYWANIU.

POZWÓL POMÓC SOBIE I INNYM DZIECIOM!

 ......................................................................................................................................................................................

O dyskryminacji słów kilka…….

Co mówi prawo?

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 32

 1. Wszyscy wobec prawa są równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
 2. Nikt nie może być dyskryminowany w sensie politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 256

&1.Kto publicznie(…) nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Kilka ważnych pojęć

Dyskryminacja- traktowanie danej osoby mniej przychylnie ze względu na jakąś cechę np. niepełnosprawność, płeć, religię, narodowość, kolor skóry, orientację seksualną.

Przykłady dyskryminacji:

Rasizm- dyskryminacja osób ze względu na kolor skóry

Homofobia-  wrogość wobec osób  o odmiennej orientacji seksualnej

Ksenofobia-dyskryminacja osób ze względu na pochodzenie, narodowość, niechęć do cudzoziemców ( np. nienawiść do Żydów)

Atrakcjonizm- dyskryminacja ze względu na wygląd zewnętrzny

Dyskryminacja religijna- wrogość do osób wyznających inną religię

Przejawy dyskryminacji:

 • Napaść słowna lub fizyczna
 • Zakaz wstępu do lokalu
 • Odmówienie pomocy
 • Izolacja osób
 • Pozbawienie praw
 • Zamieszczanie symboli
 • Niszczenie miejsc kultu, pomników , świątyń
 • Ograniczenie możliwości zatrudnienia
 • Ograniczenie możliwości osiedlania się (getta)
 • Bariery architektoniczne

 

ZACHOWANIA DYSKRYMINUJĄCE WYNIKAJĄ CZĘSTO

 Z MYŚLENIA STEREOTYPOWEGO. POLEGA ONO NA BŁĘDNYCH UOGÓLNIENIACH, OPINIACH DOTYCZĄCYCH DANEJ GRUPY.  TAKI SPOSÓB MYŚLENIA SPRAWIA, ŻE TRAKTUJEMY WSZYSTKICH JEJ CZŁONKÓW JEDNAKOWO, MIMO, ŻE SIĘ OD SIEBIE RÓŻNIĄ. KAŻDY JEST PRZECIEŻ INNY, ALE KAŻDY STANOWI NAJWIĘKSZĄ WARTOŚĆ JAKO CZŁOWIEK.

Przykłady błędnych stereotypów:

 • Każdy Cygan to złodziej
 • Kobiety są słabe
 • Rudzi są fałszywi

   Czy jestem tolerancyjny….

Ważne jest wypracowanie w sobie postawy TOLERANCJI. W Deklaracji UNESCO państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie TOLERANCJI.

 

Oto  definicja:

• Respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
• Uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
• Umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
• Docenianie rozmaitości kultur;
• Otwarcie na cudze myśli i filozofię;
• Ciekawość i nieodrzucanie nieznanego;
• Uznanie, że nikt nie ma monopolu naprawdę

 

„Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju." 

( z Deklaracji Zasad Tolerancji)

 

Gdzie szukać pomocy?

Niektóre instytucje powołane  do walki o prawa osób dyskryminowanych.

RzecznikPraw Obywatelskich-z godnie z przepisami Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania jest on niezależnym organem  zajmującym się osobami, które doświadczają nierównego traktowania

Rzecznik Praw Dziecka-rozpatruje sprawy dotyczące dyskryminowania  dzieci

Pełnomocnik  Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych- wspiera osoby doświadczające nierównego traktowania z powodu niepełnosprawności

 

Artykuły

Przejdź do - Cyberprzemoc

Cyberprzemoc

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Podkomisarz p. Agata Frejlicch Komendy Powiatowej Policji w Opatowie spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej  nr 2 w Opatowie, w dniu 27 września 2018r., żeby porozmawiać o cyberprzemocy, zagrożeń wynikających z uzależnień oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Tematem prelekcji było bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni czyli cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci. Nasz gość scharakteryzował zjawisko cyberprzemocy, które wyrządzić  może ogromne szkody.

28 września 2018
Czytaj więcej o: Cyberprzemoc
Przejdź do - Bezpieczna droga

Bezpieczna droga

W  dniu  6 września  2018r.   odbyły się spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży obejmujące przede wszystkim bezpieczeństwo w zakresie ruchu drogowego.
 
Prelekcje z uczniami przeprowadził   funkcjonariusz  Komendy  Powiatowej  Policji  w Opatowie.

11 września 2018
Czytaj więcej o: Bezpieczna droga

Bezpieczeństwo uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych

W związku z niepokojącymi doniesieniami dot. pojawiających się zagrożeń  w Internecie p. Joanna Bińczak Dyrektor SZS nr 2 w Opatowie prosi rodziców  o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje dot. gier komputerowych, które są najpopularniejszą formą rozrywki wśród dzieci i młodzieży.

24 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Bezpieczeństwo uczniów korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych
Przejdź do - XIV  ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI

XIV ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI

W dniu 30 maja 2016r. odbyły się  spotkania z uczniami naszej szkoły  dotyczące  Świętokrzyskich  Dni  Profilaktyki. Hasłem przewodnim tegorocznych prelekcji               z młodzieżą  był temat pt.: „Rodzina Twój przyjazny świat”.  

30 maja 2016
Czytaj więcej o: XIV ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI
Przejdź do - Program Profilaktyki Uzależnień- Palenie Tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Program Profilaktyki Uzależnień- Palenie Tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

SPRAWOZDANIE                                                                                                                        

Edukacja  antynikotynowa    w oparciu o „ Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu” na lata 2014-2018 opracowany przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego.

31 maja 2016
Czytaj więcej o: Program Profilaktyki Uzależnień- Palenie Tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Przejdź do - XIV ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI

XIV ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI

W dniu 30 maja 2016r. odbyły się  spotkania z uczniami naszej szkoły  dotyczące  Świętokrzyskich  Dni  Profilaktyki. Hasłem przewodnim tegorocznych prelekcji    z młodzieżą  był temat pt.: „Rodzina Twój przyjazny świat”.  

30 kwietnia 2016
Czytaj więcej o: XIV ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI