Informacje dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Koronawirus - procedury postępowania

UWAGA: Została uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.
Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

 

Instrukcja postępowania dla osób, które podejrzewają, że mogą być zarażone koronawirusem.

 

Kto może być zagrożony koronawirusem SARS-CoV-2?

 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarze, na którym występuje koronawirus, np. Chiny czy Północne Włochy (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Liguria) i:
1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
•    bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
•    lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
•    bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
•    lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2: bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

 

WAŻNE: Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas zalecił: Z podejrzeniem zakażenia koronawirusem nigdy nie powinniśmy się zgłaszać do lekarza rodzinnego ani do SOR-u. (...) Jeśli ktoś czuje się źle i ma poczucie, że wymaga interwencji lekarskiej, powinien się znaleźć w oddziale zakaźnym, wzywając zespół ratownictwa medycznego, który zawiezie go do tego oddziału. Ta osoba nie powinna korzystać z transportu publicznego. W oddziale będzie decyzja lekarska, co dalej robić, czy trzeba pobierać badania.

 

29 lutego 2020
Czytaj więcej o: Koronawirus - procedury postępowania

Informacja

Informacja

2 maja br. (czwartek) jest normalnym dniem pracy szkoły a wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem tygodniowym na ten dzień.

24 kwietnia 2019

Informacja

Szanowni  Państwo!

Informuję, iż 09.04.2019 roku (wtorek) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole odbędą  się  zgodnie z planem z ewentualnymi małymi zmianami organizacyjnymi. 
 
W klasach zerowych 09.04.2019 roku zajęcia odbędą się zgodnie  z planem.

Natomiast 10,11,12 –kwietnia 2019 roku odbędą się egzaminy gimnazjalne,
a 15,16,17 – kwietnia 2019 roku   egzaminy ósmoklasisty.
Dowóz uczniów będzie zachowany ze względu na egzaminy.
Pozostali uczniowie w te dni mają wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 
W szkole będzie funkcjonowała świetlica od 6.45-16.00.
Rodzice proszeni są o wpisanie na listę dziecka korzystającego w tym czasie ze świetlicy szkolnej oraz o określenie dnia i  godzin pobytu w szkole.

Przerwa świąteczna od 18.04.2019 r.-23.04.2019 r. W tych dniach również będzie funkcjonowała świetlica od 6.45-16.00  na takich samych zasadach jak wyżej.„Zerówki” realizują zajęcia zgodnie z planem. 
29.04-30.04.2019 r. dni wolne od zajęć dydakt.-wych. zgodnie z rozp. MEN w sprawie organizacji roku szkolnego- dyżur na świetlicy tak jak wyżej. Rodzice proszeni są o zapisanie  swoich pociech do wychowawcy świetlicy na listę określając dzień i godziny pobytu dziecka.
 
Joanna Bińczak
Dyrektor Szkoły
8 kwietnia 2019

Lista

Lista przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej umieszczone są w gablocie informacyjnej w głównym holu szkoły oraz w przedsionku hali sportowej.

5 kwietnia 2019

Strajk

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!
 
              W związku z planowanym protestem pracowników oświaty  informuję, iż w Szkole Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie od 8 kwietnia 2019 rozpocznie się akcja strajkowa. 
W związku z brakiem możliwości zapewnienia właściwej opieki dzieciom  od 8 kwietnia 2019 r.  do odwołania, prosimy, aby w miarę możliwości nie posyłać dziecka do szkoły i zapewnić mu opiekę we własnym zakresie.
Wobec braku możliwości pozostawienia dziecka w domu nasza szkoła zorganizuje zajęcia w grupach łączonych.
W dniach protestu nie będą wydawane posiłki w stołówce szkolnej.
Bardzo proszę  o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym, gdzie podany będzie komunikat o odwołaniu protestu przez organizatorów lub samych pracowników, co może nastąpić
w każdej chwili.

                                                                                                                Z poważaniem,
                                                                                       Dyrektor Szkoły Joanna Bińczak
4 kwietnia 2019