Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

Reforma Oświaty

Informacje dotyczące reformy oświaty dostępne są na stronach internetowych:

MINISTERSTWA EDUKCJI NARODOWEJ

oraz

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH