Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

Dokumenty szkolne

 

 

 STATUT Szkoły Podstawowej nr 2

Program wychowawczo-profilaktyczny

Procedury bezpieczeństwa

Program wychowaczo-profilaktyczny-oddz. przedszkolne

Program wychowaczo-profilaktyczny-kl. 1-3

Program wychowaczo-profilaktyczny-kl 4-8

Regulamin wyjść poza teren szkoły

Regulamin przebywania osób trzecich na terenie Szkoły Podstawowej nr 2

 

szkoła podstawowa IV-VIII