Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Powrót do szkoły.

Powrót do szkoły bez obaw a z uśmiechem.

 

14 maja 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych.

Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.


wytyczne dla nauczania stacjonarnego

Wytyczne sanitarne
Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r.

Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

organizacja zajęć w szkole,
higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni,
gastronomia,
postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 


Załączniki
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2021/05/wytyczne_mein_mz_i_gis_dla_szkol_podstawowych_i_ponadpodstawowych.pdf

13 maja 2021

Organizacja pracy szkoły od 17.05.2021 do 28.05.2021

W wyniku łagodzenia obostrzeń sanitarnych od 17 maja 2021 roku uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie rozpoczynają naukę w systemie hybrydowym.

Zgodnie z wytycznymi MEiN - 50% uczniów będzie miało zajęcia na terenie szkoły, a pozostałe 50% uczniów nadal będzie uczyć się zdalnie tak jak dotychczas na platformie Teams.
31 maja 2021 roku (poniedziałek) wszystkie klasy 4-8 wznawiają naukę stacjonarną zgodnie z obowiązującym od drugiego półrocza tygodniowym rozkładem zajęć przydziałem sal lekcyjnych
Podczas nauki stacjonarnej uczniowie przestrzegają obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa.

Posiłki: Podczas nauki stacjonarnej uczniowie zapisani na posiłki mogą z nich korzystać w szkolnej stołówce.
Za dni nauki zdalnej dokonane zostanie odpowiednie zmniejszenie kwoty do zapłaty; rozliczenie nastąpi w kolejnym miesiącu czyli w czerwcu. Jeśli uczeń korzystający z posiłków będzie nieobecny w dniu nauki stacjonarnej, prosimy o zgłoszenie tej nieobecności do wychowawcy, który jest zobowiązany do przekazania tej informacji intendentce szkoły.

Dowozy: Dowozy dzieci do szkoły odbywać się będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Świetlica: Uczniowie zapisani do świetlicy mogą z niej korzystać w dniach nauki stacjonarnej.

Szatnia: Uczniowie klas I – III od poniedziałku 17 maja 2021 roku korzystają już z małej szatni , wejście od dziedzińca.

12 maja 2021

Powrót uczniów do szkół

Wszyscy cieszymy się z możliwości powrotu do szkoły, do tego, co przed pandemią nazywaliśmy normalnością. Ale powroty nie zawsze są łatwe. Trzeba na nowo nawiązać relacje, przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Będziemy Was wspierać, jak tylko potrafimy.

 

 Poradnik dla rodziców:

Jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły po pandemii? 

 

12 maja 2021

Gratulacje!

7 maja 2021
Przejdź do - Nagrody dla naszych uczniów

Nagrody dla naszych uczniów

Gratulujemy uczniom SP 2 Opatów ,,112 - zawsze w gotowości”,

             Znamy laureatów konkursu. Wojewoda Zbigniew Koniusz wręczył nagrody laureatom konkursu plastycznego „112 - zawsze w gotowości”, zorganizowanego w ramach obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112. Do udziału w konkursie wojewoda zaprosił uczniów szkół podstawowych z naszego regionu. Celem przedsięwzięcia było rozpowszechnienie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 oraz podkreślenie jego roli i znaczenia w ratowaniu życia, zdrowia, mienia i środowiska. Konkurs przygotowano dla trzech kategorii wiekowych: uczniów klas I-III, klas IV-VI oraz klas VII-VIII. Do urzędu wojewódzkiego wpłynęła rekordowa liczba blisko 2,5 tysiąca prac plastycznych. - Ten konkurs to w dalszym ciągu krzewienie w świadomości młodych ludzi istnienia oraz zasad używania numeru alarmowego, aczkolwiek odzew, z jakim się on spotkał – otrzymaliśmy prawie dwa i pół tysiąca prac – świadczy, że młodzi o numerze 112 doskonale wiedzą. Podnosimy jednakże cały czas ich wrażliwość: kiedy tego numeru użyć i w jakich sytuacjach – mówił wojewoda. – Mieliśmy ogromny problem z wyłonieniem laureatów, tak naprawdę 99,9 procent tych prac było super. Kapitule konkursowej udało się jakoś wybrać to wąskie grono prac do oceny w kolejnych etapach. Gratuluję młodym ludziom pomysłowości, w formie ekspresyjnego często przedstawienia własnych przemyśleń na temat numeru 112. Konkurs uważam za bardzo udany i bardzo potrzebny – podkreślił Zbigniew Koniusz. Wojewoda wręczył nagrody za zajęcie pierwszych pięciu miejsc w każdej z kategorii wiekowych, a także wyróżnienia.

           Wśród uczestników w kategorii II (klasy IV-VI szkoły podstawowej) laureatami zostali uczniowie z naszej szkoły SP2 Opatów im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie: Weronika Baradziej, Jakub Banasik oraz wyróżniony został Błażej Golba. Nagrody oraz dyplomy i wyróżnienia wręczono podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim. Konkurs był trzyetapowy. Najpierw kapituła wybrała najlepsze spośród nadesłanych prac (maksymalnie po 10 z każdej kategorii wiekowej, przyznając poszczególnym pracom punkty), następnie zostały one opublikowane na portalu społecznościowym Facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie internauci mogli przyznawać punkty poszczególnym projektom. W końcowym etapie wyłonieni zostali zwycięzcy na podstawie uzyskanej liczby punktów.

6 maja 2021

2 MAJA

2 maja 2021 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Choć święto to wprowadzone zostało do kalendarza już kilkanaście lat temu, to jednak nadal nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co to za święto Dzień Flagi i jak jest obchodzony w Polsce 2 maja. Szczegóły na ten temat można znaleźć poniżej.

 

CZY  WIESZ, ŻE?

 

To święto państwowe, ustanowione przez Sejm w 2004 roku. Obchodzimy je w całym kraju 2 maja.

 Flaga jest – obok godła – naszym najwyższym symbolem narodowym. Symbolem wolnego i niepodległego państwa. Reprezentuje imię Polski pozajej granicami. Łączy Polaków w kraju i za granicą.  Jest widocznym i wymownym znakiem naszych najcenniejszych wartości. Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni dziejów. W pradawnych wierzeniach Słowian biel oznaczała wodę, czystość i cnoty moralne ; czerwień – ogień, odwagę i waleczność. Dlatego te barwy dominowały w kolorystyce słowiańskich strojów, uzbrojenia,dekoracji wnętrz, a nawet grobowców.

Biel i czerwień jako barwy narodowe pojawiły się po raz pierwszy 3 maja 1972roku, podczas uroczystych obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji. Wówczas, wszystkie warszawskie damy ubrały białe suknie, przepasane czerwonymi szarfami.

Geneza polskiej flagi jest jedną z ciekawszych w świecie. Wywodzi się ona z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu WielkiegoKsięstwa Litewskiego.

 Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i Pogoni – czyli rycerzagalopującego na koniu – który jest godłem Litwy. Oba godła znajdują się naczerwonych tłach tarcz herbowych.

 Polskie barwy narodowe oficjalnie ustalił Sejm Królestwa Polskiego7 lutego 1831 roku.

 

 

2 maja 2021
Przejdź do - 3 MAJA

3 MAJA

„Tym, co w Polsce dali myśl,

Aby stworzyć cud majowy,

Cześć z oddaniem złóżmy dziś,

Przed pamiątką chyląc głowy”.

 

3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji – to jedno z ważniejszych polskich świąt narodowych. Przez lata zaborów, ale także po odzyskaniu niepodległości data ta stała się symbolem walki Polaków o odzyskanie suwerenności i niezawisłości państwa.

Dzień 3 Maja zazwyczaj jest świętowany w naszej szkole uroczystą akademią, w tym roku został  on upamiętniony przez naszych uczniów wykonanymi pracami plastycznymi i gadżetami o symbolice narodowej.  Na ekranach laptopów pojawiły się uczniowskie awatary w biało –czerwonych barwach. Wielu uczniów osobiście wywiesiło na murach domów flagi dla uczczenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej. 

W tygodniu poprzedzającym 230 rocznicę Konstytucji na lekcjach historii i języka polskiego odbyły się pogadanki, uczniowie obejrzeli prezentacje i  rozwiązywali quizy dotyczące pierwszej ustawy zasadniczej w Polsce. 

Koordynatorem szkolnych obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja była dyrektor szkoły Joanna Bińczak.

  

29 kwietnia 2021

Powrót do szkół

Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie.
Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.


Wszystkie informacje na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach.


Załączniki:
Komunikat MEiN – Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

https://dokumenty.mein.gov.pl/403dcdcd-eacd-47b8-ac0f-2e2aa6bde4ea/20210430_harmonogrampowrotuuczniowdostacjonarnejnaukiwszkolach.docx

https://www.gov.pl/attachment/92116270-d4a9-48c6-9815-2661f26565e3

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

28 kwietnia 2021
Przejdź do - #ŁączyNasPamięć

#ŁączyNasPamięć

Akcja Żonkile- Dzień 19 kwietnia 1945 roku już na zawsze w historii Warszawy i całego kraju zapisał się w sposób tragiczny, to właśnie w tym dniu doszło do wybuchu powstania w getcie. Dziś w naszej szkole wspominamy te wydarzenia. Dzięki inicjatywie pani dyrektor Joannie Bińczak uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w akcję społeczną prowadzoną przez Muzeum Polin w Warszawie. Najmłodsze dzieci wykonały i przesłały zdjęcia pięknych prac plastycznych- żonkili, a także zdjęcia kwitnących kwiatów w ogródku, które są symbolem walki, szacunku i pamięci o powstaniu. Nasi starsi uczniowie tworzyli prace plastyczne techniką komputerową, a uczniowie klas 7-8 przygotowali plakaty upamiętniające wydarzenia 19.04.1943 r. Ponadto uczniowie klas IV-VIII biorą udział w cyklu zajęć edukacyjnych poprowadzonych przez nauczycieli historii, zapoznają się w najbliższych dniach z cyklem audycji i filmów przygotowanych przez Muzeum Polin.

Mamy nadzieję, że udział w tej akcji pozwoli naszym uczniom zrozumieć tragiczne wydarzenia okresu II wojny światowej, które miały miejsce na terenie naszego kraju, a także uwrażliwi na krzywdę drugiego człowieka, nauczy tolerancji, akceptacji i niesienia pomocy.

19 kwietnia 2021