Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

Aktualności

Artykuły

Przejdź do - Bezpieczna droga do szkoły i domu.

Bezpieczna droga do szkoły i domu.

Dyrektor Szkoły pani Joanna Bińczak  zainicjowała spotkania profilaktyczne w dniu 16 września 2020r. dla dziecii młodzieży obejmujące przede wszystkim bezpieczeństwo w zakresie ruchu drogowego w ramach „ Bezpieczna droga do szkoły i domu”,oraz prelekcję  nt. przestrzegania procedur i sposobu postepowania  dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii COVID-19 na terenie Szkoły i środowiska rodzinnego.Pogadanki  z uczniami przeprowadziły:  funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji p. Katarzyna Czesna-Wójcik, oraz przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opatowie  p.Sylwia Kot.

18 września 2020
Czytaj więcej o: Bezpieczna droga do szkoły i domu.

Spotkania z rodzicami

Szanowni  Rodzice !

Dziękujemy bardzo Rodzicom za odpowiedzialne stosowanie się do procedur w związku z obecną sytuacją pandemiczną COVID 19.

Wszystkie działania realizowane przez szkołę są podyktowane wytycznymi GIS, MZ oraz MEN w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego w szkołach. Wszelkie procedury wprowadzone w naszej szkole mają na celu nasze wspólne bezpieczeństwo.

Dziękujemy za Państwa wyrozumiałość i zachowywanie dystansu społecznego podczas wizyt w szkole oraz przed szkołą.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy .

Spotkania z rodzicami   ( wejście - HALA )

Prosimy o stosowanie się do procedur bezpieczeństwa

Czwartek 17 września 2020 rok    HALA

KLASA  0 A  GODZ. 16.00 SALA 14

KLASA  0 B   GODZ. 17.00 SALA 14

KLASA II C  GODZ. 16.00 SALA 13

 

Spotkania z rodzicami   ( wejście od księgowości )

Czwartek 17 września 2020 rok    sala nr 9

KLASA  I A   GODZ. 16.00

KLASA  I B   GODZ. 17.00

KLASA II A  GODZ. 18.00

Czwartek 17 września 2020 rok    sala nr 10

KLASA  II B   GODZ. 16.00

KLASA  III A   GODZ. 17.00

KLASA III B  GODZ. 18.00

 

Piątek  18 września 2020 rok    sala nr 9

KLASA  IV A   GODZ. 16.00

KLASA  IVB  GODZ. 17.00

KLASA V A  GODZ. 18.00

Piątek 18 września 2020 rok    sala nr 10

KLASA  VI A   GODZ. 16.00

KLASA VI B   GODZ. 17.00

KLASA VI C  GODZ. 18.00

 

Poniedziałek  21 września 2020 rok    sala nr 5

KLASA  VI D   GODZ. 16.00

Poniedziałek  21 września 2020 rok    sala nr 9

KLASA  VII A   GODZ. 16.00

KLASA  VII B   GODZ. 17.00

KLASA VII C  GODZ. 18.00

 

Poniedziałek  21 września 2020 rok    sala nr 10

KLASA  VIII A   GODZ. 16.00

KLASA VIII B   GODZ. 17.00

KLASA  VIII C  GODZ. 18.00

 

11 września 2020

Zajęcia profilaktyczne

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW ZIEMI OPATOWSKIEJ

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

 

W dniu 5 września 2020r. z inicjatywy pani dyrektor Joanny Bińczak odbyły się zajęcia profilaktyczne wśród uczniów prowadzone przez higienistę szkolną i pedagoga szkolnego nt.  przestrzegania procedur i sposobu postepowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii COVID-19 na terenie Szkoły.

Omówione były  działania i środki zapobiegawcze, które mają zapewnić  uczniom, nauczycielom  bezpieczne warunki nauki w czasie epidemii COVID-19.

 W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pani Dorota  Rowińska omówiła zasady ,prawidłowego mycia rąk, korzystania w łazienkach ze środków dezynfekujących w sposób właściwy i przemyślany.
Pogadanka  dotyczyła przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
W widocznych miejscach w szkole wywieszone są instrukcje  dot. higieny osobistej.

7 września 2020

Bezpieczni w szkole

1 września 2020

81. rocznica wybuchu II wojny światowej

81. rocznica wybuchu II wojny światowej – Kielce, 1 września 2020 -  Aktualności - Instytut Pamięci Narodowej - Kraków

1 września – 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Dziś mija 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku dokładnie o godz. 4.47 niemiecki pancernik szkolny Schleswig-Holstein ostrzelał polską składnicę wojskową na Westerplatte, znajdującą się na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Wcześniej Niemcy zbombardowali Tczew i Wieluń. Atak niemiecki na Polskę poprzedziły prowokacje m.in. w Gliwicach, gdzie 31 sierpnia niemieccy żołnierze przebrani w cywilne ubrania napadli na tamtejszą niemiecką radiostację, pozorując udział Polaków.
1 września 1939 roku o godz. 4.45, bez wypowiedzenia wojny, niemieckie wojska uderzyły na Polskę na całej długości polsko-niemieckiej granicy oraz z terytorium Moraw i Słowacji, co spowodowało, że łączna długość frontu wyniosła ok. 1600 km. Atak był wspomagany zorganizowanymi nalotami bombowymi Luftwaffe na większość miast polskich. Symbolem ataku Niemiec stało się uderzenie na polską składnicę wojskową Westerplatte w Wolnym Mieście Gdańsku, które rozpoczęło się o godz. 4.45 strzałami pancernika „Schleswig-Holstein”. Statek wpłynął do Gdańska z kurtuazyjną wizytą kilka dni wcześniej. Westerplatte broniło się pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Przez tydzień strażnica wojskowa odpierała zmasowane ataki niemieckie z morza, ziemi i powietrza, stając się symbolem polskiego oporu.
1 września 2020
Czytaj więcej o: 81. rocznica wybuchu II wojny światowej

Rozpoczęcie roku szkolnego

                                            

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020-2021

1 września 2020 r. o godz. 8.00 w kolegiacie św. Marcina w Opatowie odprawiona zostanie uroczysta msza św. w intencji Uczniów, Rodziców i Pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie.

Następnie zapraszamy podopiecznych oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 1 i 4  do szkoły na spotkanie z wychowawcami na placu przed wejściem do hali sportowej wg poniższego harmonogramu:

  • godz. 9.00 – oddziały „0” A i „0” B ;
  • godz. 9.30 – kl. 1 A i 1 B;
  • godz. 10.00 – kl. 4 A i 4 B.

Uczniowie klas pierwszych otrzymają podczas spotkania podręczniki na nowy rok szkolny.

W razie niesprzyjających warunków pogodowych spotkanie z wychowawcami dla wyżej wymienionych grup odbędzie się w małej sali gimnastycznej – wejście od strony wewnętrznego dziedzińca szkoły.

Przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu i ochrony dróg oddechowych.

Uczniowie klas 2, 3, 5, 6, 7 i 8 zgłaszają się do szkoły 2 września i odbywają zajęcia lekcyjne zgodnie z planem na ten dzień.

Plan lekcji dla wszystkich uczniów zostanie zamieszczony w dzienniku elektronicznym 31 sierpnia 2020 r (poniedziałek).

27 sierpnia 2020

Zarządzenie dyrektora

W dniu 14 sierpnia 2020r.(piątek) Szkoła nie będzie czynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

zarządzenie 23/2020

12 sierpnia 2020