Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

Organizacja pracy szkoły od 26.04.2021 do 30.04.2021

23 kwietnia 2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie !

W dniach 26.04.2021roku klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie będą funkcjonować w trybie hybrydowym.

                                                                                                                                                          Nauka hybrydowa w klasach 1-3 graficzne przedstawienie                                                                                                                                                                                                                                                        

 

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.

 

Zgodnie z wytycznymi MEiN uczniowie kl. I-III będą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych naprzemiennie  stacjonarnie na terenie szkoły i w domu w trybie zdalnym na platformie Teams w wysokości 50% stanu osobowego zgodnie z podanym niżej harmonogramem.

Uczniowie klas 4-8 realizują zajęcia lekcyjne tylko w trybie zdalnym, tak jak dotychczas. Konsultacje dla klas 8 będą się odbywały tak jak do tej pory.

Przypominam, iż podczas nauki stacjonarnej uczniowie przestrzegają obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa.

 

Posiłki

Podczas nauki stacjonarnej uczniowie zapisani na posiłki mogą z nich korzystać w szkolnej stołówce.

Za dni  nauki zdalnej dokonane zostanie odpowiednie zmniejszenie kwoty do zapłaty; rozliczenie nastąpi w kolejnym miesiącu czyli w maju. Jeśli uczeń korzystający z posiłków będzie nieobecny w dniu nauki stacjonarnej, prosimy o zgłoszenie tej nieobecności do wychowawcy, który jest zobowiązany do przekazania tej informacji intendentce szkoły.

Dowozy

Dowozy dzieci do szkoły odbywać się będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Świetlica

Uczniowie zapisani do świetlicy mogą z niej korzystać w dniach nauki stacjonarnej.

Szatnia

Uczniowie klas I – III korzystają zgodnie z ostatnim przydziałem (część klas w tzw. „małej szatni”, a część w dużej szatni klas starszych).

Harmonogram zajęć hybrydowych na najbliższy tydzień:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie nauczanie w trybie hybrydowym od 26.04.2021 dla klas I-III

 

* Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw).

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie nauka hybrydowa w wybranych województwach

    nauka hybrydowa w wybranych województwach