Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

Spotkanie

29 stycznia 2020

10 lutego 2020 roku  klasy 0-4  godz. 16.00

 

11 lutego 2020 roku  klasy 5-8  godz. 16.00