Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

Program Profilaktyki Uzależnień- Palenie Tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

31 maja 2016

SPRAWOZDANIE                                                                                                                        

Edukacja  antynikotynowa    w oparciu o „ Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu” na lata 2014-2018 opracowany przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego.

W  dniach 30-31 maja 2016r. w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2  odbyły się  spotkania    z przedstawicielami państwowych instytucji w celu  podsumowania Programów  Profilaktyki  Uzależnień- Palenie Tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

 Edukacja  antynikotynowa   pod hasłami  pt.:                                                                                                    

 „ Czyste powietrze wokół nas”;
„ Nie pal przy mnie proszę”;  

„ Znajdź właściwe rozwiązanie”;         

„ Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”;                     

„Promocja zdrowego stylu życia”             

 była  realizowana w bieżącym roku szkolnym przez pedagoga  szkolnego we współpracy z nauczycielami, wychowawcami i przedstawicielami innych instytucji tj.: Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Opatowie,  Służby Zdrowia.  W realizacji programu uczestniczyli  uczniowie naszej szkoły  oraz zaproszeni goście poszczególnych instytucji: główny koordynator programu  p. Maria  Mroczkowska przedstawiciel Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej;    p. Jadwiga Kawalec Służba Zdrowia pielęgniarka dyplomowana;    p. pedagog Grażyna Arczewska i p. psycholog  W.  Partyka- Drożdżal z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  oraz  p. G. Rusak rzecznik prasowy,  p. K. Pietrzyk i p. P. Łasak dzielnicowi   Komendy Powiatowej Policji    w Opatowie.

W  realizacji programu najważniejszym zagadnieniem było  przede wszystkim uświadomienie wpływu   szkodliwości  dymu tytoniowego na zdrowie człowieka, zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia. Omówione zostały  w jaki sposób należy  kształtować umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich najbliższych oraz jak  kształtować  postawy  asertywne związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia. Realizacja Programu Profilaktyki Palenia Tytoniu przyczyniła   się do podniesienia kompetencji uczniów w zakresie dostrzegania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia oraz umiejętności radzenia sobie w takich sytuacjach.

 W dniu  16 marca 2016r. odbyło się spotkanie  z  p. Marią Mroczkowską pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej,  p. Grzegorzem Rusakiem oficerem Komendy Powiatowej Policji w Opatowie,  p. Moniką  Łasak  pedagogiem szkolnym   oraz uczniami klas drugich i pierwszych   Gimnazjum  nr 2  Samorządowego Zespołu Szkół  w Opatowie.     W spotkaniu wzięło udział  113  uczniów. Podczas prelekcji poruszono tematykę, która związana jest ze szkodliwością palenia tytoniu oraz konsekwencjami zdrowotnymi  palenia. Młodzieży  przedstawiono, również  akty  przepisów prawnych, które dotyczą tego zagadnienia oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Spotkanie to zrealizowano w oparciu o „Pogram Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”  na lata 2014-2018-opracowany przez Ministra Zdrowia. Podczas  spotkania uczniom   i nauczycielom wręczono broszury związane  z poruszoną  tematyką na spotkaniu, chętni  mogli skorzystać z urządzenia –lidera w nowej generacji monitorów CO „ Smokerlyzer”,które mierzy stężenie tlenku węgla  w  wydychanym powietrzu przez człowieka.

Koordynatorami programów w edukacji antynikotynowej  w bieżącym roku szkolnym  byli  nauczyciele :   oddział przedszkolny-

p.J. Gablewska

I etap- p. D. Kitowska, p. M. Czub;

II etap- p. T. Kolasa, p.J. Polit;      

III etap- p. A. Kotkowska, p. P. Oleksiak.   

Za realizację programów odpowiedzialny był pedagog szkolny. Przeprowadzone scenariusze zajęć z zakresu szkodliwości palenia zostały przeprowadzone we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum z uwzględnieniem programów zewnętrznych rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia  i indywidualnych autorskich zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną  Jednym z nich jest program edukacyjno- profilaktyczny:     „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”.   Hasło programu profilaktycznego  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach  Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi  Unii  Europejskiej.  Realizacją programu objęci zostali  uczniowie szkoły podstawowej klasy IV-VI,  gimnazjum I-III. Zajęcia prowadzone były przez dyplomowaną pielęgniarkę p. Jadwigę Kawalec  przy współpracy z pedagogiem szkolnym    p. M. Łasak.  W każdej klasie przeprowadzone zostały  trzy godzinne warsztaty  o tematyce:  

   - fobia szkolna i jej odmiany;  

-unikaj tytoniu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych- dopalacze   i nie tylko;                        

- piramida zdrowia; aktywność fizyczna.

„ Zdrowy styl życia. Zdrowe odżywianie. Piramida zdrowia”

 W bieżącym roku szkolnym 2015/16 realizowany był  przez pedagoga szkolnego p. Monikę Łasak, p. Jadwigę Kawalec, p.W. Partykę- Drożdżal- Program Edukacyjno-  Profilaktyczny obejmujący następujące klasy :  IV- VI  SP;   I- III  GM.  Program był dostosowany do potrzeb rozwojowych  uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści  i działania    o charakterze profilaktycznym. Dział profilaktyki dotyczący „ZDROWIA” realizowany był przy współpracy higienistką szkolną p. Dorotą Rowińską.  Zajęcia z uczniami odbywały  się cyklicznie  przez  pierwszy i drugi  semestr  roku szkolnego. Dzięki promocji zdrowego stylu życia uczniowie zapoznali  się jakie są relacje  pomiędzy stylem życia w danym środowisku   a zdrowiem człowieka- najcenniejszym skarbem.    Głównym celem tych działań  i współpracy ze specjalistami  było wykształcenie u dzieci i młodzieży prawidłowych postaw, motywacji  i umiejętności, dzięki którym możliwe jest  zwiększenie poziomu  dbania o własne zdrowie i  zdrowie swoich najbliższych.  Świadomość konieczności dbania o wykształcenie prawidłowych postaw w zdrowym  stylu  życia jest pierwszym i być może najistotniejszym etapem zdrowotnej  samorealizacji każdego ucznia.

 

 „ Bezpiecznie przez cały rok”

 Program autorski pedagoga szkolnego zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną przeznaczony był do realizacji w najmłodszych klasach - szkoły podstawowej. Tematyka zajęć
 1.Podnoszenie umiejętności –samodoskonalenie. 

2.Bezpieczna droga do szkoły(Numery alarmowe, bezpieczne poruszanie się, bezpieczeństwo w życiu codziennym).  

3.Rozijanie zachowań asertywnych. Tolerancja. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. 

4.Udzielanie I pomocy przedmedycznej.          

5.Zjawisko cyberzagrożenia-cyberprzemocy.                  

6.Propagowanie wiedzy o substancjach uzależniających i zagrożeniach związanych z ich używaniem( alkohol, nikotyna, narkotyki, napoje energetyzujące.           

7. Propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania. Piramida zdrowia.                                                                                                                                                    

8. Działania przeciw agresji, przemocy, zachowaniom aspołecznym.  

  Program dotyczył najistotniejszych zagadnień i bloków tematycznych szkolnego programu Profilaktycznego realizowanego w bieżącym roku szkolnym 2015/2016r.

  Realizacja programu edukacyjno- profilaktycznego  pod hasłem „ Czyste powietrze wokół nas”;  „ Nie pal przy mnie proszę” oraz  „ Znajdź właściwe rozwiązanie” związana była z przeprowadzeniem konkursu plastycznego  w klasach I-III szkoły podstawowej odpowiedzialni p. D. Kitowska, p. M. Czub, konkursu -pokazu  multimedialnego  o szkodliwości palenia tytoniu w wersji elektronicznej:  w klasach V szkoły podstawowej, klasach I  i II gimnazjum-  odpowiedzialny pedagog szkolny oraz  przygotowanie na podsumowaniu  projektów przedstawienia okolicznościowego dot. tematyki  j.w uczniów klasy VI a – odpowiedzialna p. J. Polit. 

Na podsumowaniu   programów  profilaktycznych   głos zabrali zaproszeni goście mówiąc przede wszystkim o szkodliwości dymu tytoniowego,   zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia, kształtowaniu umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich najbliższych oraz o kształtowaniu postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia. Następnie uczniowie klasy VI zaprezentowali  swoje przedstawienie. W dalszej części  podsumowane zostały konkursy, wręczone uczniom dyplomy, wyróżnienia i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie za zgodą Burmistrza p. Andrzeja Chanieckiego.

 W realizacji programu uczestniczyli  wszyscy  uczniowie naszej szkoły wraz   z   koordynatorami , nauczycielami    i wychowawcami oraz zaproszeni  goście poszczególnych instytucji.

Realizacja Programu Profilaktyki Palenia Tytoniu przyczyniła się do podniesienia kompetencji uczniów w zakresie dostrzegania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia oraz umiejętności radzenia sobie w takich sytuacjach.

 

Szkoła w przyszłym roku szkolnym 2016/2017  deklaruje przystąpienie do ponownych realizacji  programów edukacyjno- profilaktycznych.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"

 • Powiększ zdjęcie Podsumowanie programu

  Podsumowanie programu "Profilaktuka Uzależnień"