Projekt eukacji cyfrowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 marca 2021

Nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacji cyfrowej „Lekcja: Enter”. 

W ramach szkoleń nauczyciele  podnieśli swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych, rozwinęli kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), typu odwrócona lekcja czy webquest. Nauczyciele również otrzymali wsparcie w realizacji dydaktycznej zagadnień z zakresu rozumienia, analizowania, rozwiązywania problemów, programowania z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.W ramach realizacji projektu przeprowadzono szkolenia następujących grup przedmiotowych:edukacja wczesnoszkolna, edukacja humanistyczna dla szkół podstawowych, edukacja matematyczno- przyrodnicza dla szkół podstawowych,edukacja artystyczna dla szkół podstawowych, edukacja informatyczna dla szkół podstawowych.