Uczniowie adoptowali zabytki - ocalając ślady przeszłości od zapomnienia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2016

Przeszłoœść kształtuje tożsamoœć każdego narodu, dlatego pamięć o niej jest tak ważna. Obowiązkiem starszego pokolenia jest przekazywanie wiedzy o przeszłoœci młodszym pokoleniom.

Ślady przeszłoœci zanikają, ulegają zatarciu, zniszczeniu. Na Ziemi Opatowskiej są jeszcze pozostałoœci historii, których nie zniszczył czas. Musimy je chronić, aby przetrwały. Stąd decyzja o przystąpieniu do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Narodowym Centrum Kultury: ŚŒlady przeszłoœci – uczniowie adoptują zabytki”, który polega na ocaleniu od zapomnienia lokalnych zabytków oraz gromadzeniu wiadomoœci przez uczniów na ich temat, a także propagowanie tej wiedzy w lokalnym œrodowisku. Działanie to zbiegło się w czasie z przekazaniem SZS nr 2 w Opatowie opieki przez Policję nad zabytkowym nagrobkiem tragicznie zmarłego w 1927 r. policjanta –pana Władysława Migalskiego.

Uczniowie pracowali w pięciu grupach pod opieką nauczycieli: pani Marioli Żychowskiej i pani Iwony Swatek. Oprócz opieki nad grobem w. Migalskiego postanowili zatroszczyć się także o odrestaurowany niedawno nagrobek poœwięcony innemu bohaterowi wywodzšcemu się z Opatowa, szefowi wywiadu w czasie II wojny œw. – Stanisławowi Gano.

Wraz z opiekunami odwiedzali miejsca spoczynku tych osób, zadbali o ich uporzšdkowanie. Przez cały czas trwania projektu gromadzili informacje o bohaterach z różnych dostępnych   Ÿródeł.

Barwną historię życia Stanisława Gano przybliżył lokalny regionalista – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie – pan Marek Lis. Pogadankę na temat miejsca jego spoczynku oraz historii rodzin Mroczkowskich i Gano wygłosił pan Andrzej Żychowski. Dzieci odczytały informacje o zmarłych z rodziny Gano umieszczone na tablicach pamiątkowych w Kolegiacie œw. Marcina. Na podstawie dostępnych materiałów uczniowie wykonali albumy oraz gazetki œcienne nawiązujące do tematu programu. Zaprezentowali swoje prace podczas uroczystego podsumowania projektu 16 maja 2016 r. w obecnoœci zaproszonych goœci.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Ocalają ślady przeszłości od zapomnienia

  Ocalają ślady przeszłości od zapomnienia

 • Powiększ zdjęcie Ocalają ślady przeszłości od zapomnienia

  Ocalają ślady przeszłości od zapomnienia

 • Powiększ zdjęcie Ocalają ślady przeszłości od zapomnienia

  Ocalają ślady przeszłości od zapomnienia

 • Powiększ zdjęcie Ocalają ślady przeszłości od zapomnienia

  Ocalają ślady przeszłości od zapomnienia

 • Powiększ zdjęcie Ocalają ślady przeszłości od zapomnienia

  Ocalają ślady przeszłości od zapomnienia

 • Powiększ zdjęcie Ocalają ślady przeszłości od zapomnienia

  Ocalają ślady przeszłości od zapomnienia