Instrukcja postępowania dla uczniów na czas prowadzenia prac remontowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 września 2019

Instrukcja postępowania dla uczniów na czas prowadzenia prac remontowych

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

 

 

 

1)   Zabrania się wchodzenia na teren wyłączony z użytku.

 

2)   Uczniowie korzystają tylko i wyłącznie z wyznaczonych przejść.

 

3)   W przypadku prac remontowych na dziedzińcu szkoły nie funkcjonuje wejście do budynku szkoły od strony dziedzińca a przejście przez dziedziniec jest zabronione; uczniowie, rodzice i pracownicy korzystają wtedy z przejścia przez parking wejścia do hali sportowej oraz wejścia głównego do budynku szkoły.

 

4)   W przypadku prac remontowych od strony parkingu wejście i wjazd na parking są zabronione;  uczniowie, rodzice i pracownicy korzystają wtedy z przejścia przez dziedziniec szkoły do wejścia do hali sportowej, wejścia od strony dziedzińca oraz wejścia głównego do budynku szkoły.

 

5)   Korzystanie z innych przejść jest zabronione.

 

6)   Uczniów obowiązuje surowy zakaz opuszczania budynku szkoły podczas przerw międzylekcyjnych.

 

7)   Uczniowie stosują się do znaków ostrzegawczych i znaków zakazu.

 

8)   Uczniowie są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania nauczycieli dyżurujących, wychowawcę bądź dyrekcję szkoły o sytuacji, gdy inni uczniowie wchodzą na teren prac remontowych.

 

9)   Naruszenie powyższych zasad skutkuje natychmiastowym powiadomieniem rodziców i naganną oceną z zachowania.