XIV ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2016

W dniu 30 maja 2016r. odbyły się  spotkania z uczniami naszej szkoły  dotyczące  Świętokrzyskich  Dni  Profilaktyki. Hasłem przewodnim tegorocznych prelekcji    z młodzieżą  był temat pt.: „Rodzina Twój przyjazny świat”.  

Na  spotkanie zostali zaproszeni  przedstawiciele instytucji państwowych   p. Elżbieta Wasieczko –kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Opatowie,  p. Maria Mroczkowska inspektor Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Opatowie,  p. Grzegorz Rusak rzecznik prasowy  i p .P. Łasak dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Opatowie,  z którymi nasza szkoła  współpracuje i  realizuje programy edukacyjno- profilaktyczne.  Efekty koordynowanej pracy profilaktycznej  przejawiają się   w wielu formach działań, przedsięwzięć na rzecz szkoły w celu zapobiegania i zwalczania przejawów patologii społecznej oraz poprawy bezpieczeństwa uczniów.  

  Przedstawione zostały   najistotniejsze kwestie  procesu demoralizacji,  co jest wynikiem  i przejawem nieprzystosowania społecznego nieletniego,  jakie obowiązują w społeczeństwie wartości moralne, jakie są  konsekwencje  popełnianych czynów zabronionych, co to są  wagary-  systematyczne uchylanie  się od obowiązku szkolnego , konsekwencje  używania  alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Omówione zostały  najbardziej zagrażające zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży  przejawy  demoralizacji  czyli zachowania ryzykowne, które ze sobą współwystępują ( wagary, ucieczki   z domu, wandalizm, kradzieże , alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu – szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka).

 Wszystkie te czynniki świadczące o postępującym procesie demoralizacji, które zostały przedstawione przez kuratora, inspektora oraz funkcjonariuszów policji  mogą być przyczyną nawiązywania kontaktów z grupami przestępczymi,  a w dalszej kolejności mogą wiązać się z  popełnianiem przestępstw.

 W nawiązaniu do   XIV  Świętokrzyskich Dni Profilaktyki   duży wpływ na  zachowanie młodzieży  ma  otoczenie, środowisko rodzinne , społeczne. Zjawisko demoralizacji ma zatem ogromny zasięg, w celu skutecznego zapobiegania szczególną rolę przypisuje się rodzinie , szkole, społeczności lokalnej, środkach masowego przekazu.  

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie