Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie

Zakończenie roku szkolnego.

Zakończenie roku szkolnego 2019/20

 

W tym roku nie zabrzmiał dla uczniów ostatni przed wakacjami dzwonek. Ze względu na pandemię pożegnali szkołę w innej niż zwykle formie.

Po mszy św. o godzinie 8.00 klasy na wyznaczoną wcześniej godzinę zgłaszały się po odbiór świadectw. Przestrzegano zasad bezpieczeństwa, uczestnicy ceremonii  mieli maseczki oraz zachowywali bezpieczną odległość. Pani dyrektor wręczała uczniom świadectwa, a tym, którzy osiągającym najlepsze wyniki w nauce i 100% frekwencję, również dyplomy i książki.

30 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zakończenie roku szkolnego.

ZYCZENIA

            Opatów, 26 czerwca 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Nauczyciele,

Uczniowie i Rodzice,

 

 W życiu szkoły każdy rok jest niepowtarzalnym i ważny. Ten rok był szczególny, wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku .

Nadchodzi czas wakacji, u progu których chciałabym Państwu podziękować oraz Wam, Drodzy Uczniowie, złożyć  najlepsze życzenia.

Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

Dziękuję uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy. Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja,  w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami.

Rodzicom dziękuję za okazaną pomoc, za wspieranie wysiłku wychowawców i współdziałanie przy realizacji edukacyjnych zadań. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy w nauce na odległość.

 

Życzę spokojnego wypoczynku, chciałbym, aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Bezpiecznych, miłych i słonecznych wakacji.

Niech będą one czasem wypoczynku i radości.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Joanna Bińczak

                                                                                   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

                                                                               im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

 

26 czerwca 2020
Czytaj więcej o: ZYCZENIA

Koniec roku się zbliża…. czas podsumowań

Niedługo uczniowie otrzymają świadectwa, rozpoczną wakacje. Niektórzy po nich rozpoczną naukę w nowych szkołach. Zanim jednak to się stanie, warto podsumować sukcesy, które są niemałe.

24 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Koniec roku się zbliża…. czas podsumowań

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 od godz. 9.00,  26 czerwca 2020r. (piątek) według informacji przekazanych przez wychowawców.

23 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Zakończenie roku szkolnego

Bezpieczne wakacje.

Bezpieczne wakacje – apel strażaków | Tętno Regionu. Wiadomości ...

BEZPIECZNE WAKACJE 2020

Drodzy uczniowie- poniżej możecie zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Są to zalecenia Rzecznika Praw Dziecka i służb porządkowych policji dla uczniów, aby umieli poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji.

23 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Bezpieczne wakacje.
Powiększ zdjęcie

Egzaminy.

Egzaminy już się odbyły!

Od 16 do 18 czerwca odbywały się egzaminy ósmoklasisty. Nasi uczniowie, tak jak ich rówieśnicy, pisali egzamin z j. polskiego, matematyki i języka angielskiego.Tradycyjnie testy z tych obowiązkowych przedmiotów rozpoczęły się o godzinie 9:00 rano.  

Teraz trzymajmy kciuki za ich wyniki!

19 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Egzaminy.

Egzamin ósmoklasisty

Informacje dla uczniów i rodziców.

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej
w Opatowie

 

1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ),
bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Uczniowie klasy 8A przychodzą do szkoły
na godzinę 7.55; uczniowie klasy 8B na godz. 8.05 z zachowaniem odpowiedniego odstępu (min. 1,5 m).

1.2.  Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść
na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3.  W razie wystąpienia okoliczności opisanych w punktach 1.1 i 1.2 (rodzic/ opiekun prawny zdającego, nauczyciel, inny pracownik szkoły ) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

1.4.  Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji,
kiedyzdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. W razie wystąpienia takiej sytuacji rodzic/opiekun  
 prawny zdającego z wyprzedzeniem powiadamia dyrektora szkoły o takiej potrzebie.

1.5. W dniach egzaminu w szkole nie odbywają się inne zajęcia dla uczniów.

1.6.  [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.7. [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Przybory rezerwowe zapewnione przez szkołę dla zdających są  poddawane dezynfekcji. Nie przeprowadza się dezynfekcji materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.8.  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą (poj. 0,33 l) z nienaruszonym oryginalnym zamknięciem.

1.9. Na terenie szkoły nie zapewnia się posiłków.

1.10.[!] Osoby, które ukończyły egzamin nie nawiązują bezpośredniego kontaktu z innymi i opuszczają
          teren szkoły.

 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

2) wychodzi do toalety;

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku  (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

10 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Egzamin ósmoklasisty